• 9849-xxx-xxx
  • noreply@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur
Budownictwo i Technologie
Materiały termoizolacyjne i ogniotrwałe

Materiały termoizolacyjne i ogniotrwałe

Wysoką odporność temperaturową zapewniają materiały termoizolacyjne i ogniotrwałe. Ich szeroki wybór zapewnia możliwość zastosowania w wielu przemysłach, m.in. maszynowym, motoryzacyjnym, hutniczym, metalurgicznym. Bardzo chętnie są stosowane również w budownictwie. Są używane jako izolacja cieplna we wszelkiego rodzaju urządzeniach przemysłowych generujących ciepło.

Jedną z lepszych izolacji cieplnych stanowią maty ceramiczne. Posiadają niską pojemność i przewodność cieplną, są doskonale wytrzymałe na duże wahania temperatur, mogą być użyte jako komponent w warstwie ogniowej. Ich odporność termiczna waha się od 1200°C do 1430°C w zależności od rodzaju. Maty ceramiczne są złożone z włókien ceramicznych powstałych w procesie wirowania, powstają ze stopionych tlenków glinu i krzemu. W efekcie tego procesu uzyskuje się skręcone, białe włókna glinokrzemianowe. Charakteryzują się wysoką odpornością temperaturową, cieplną i chemiczną.

Do termoizolacji ogniotrwałej używa się wszelkiego rodzaju kruszyw ogniotrwałych i zapraw. Są to nieformowane wyroby w formie sypkiej, takie jak betony i zaprawy, które po zmieszaniu z wodą można dowolnie formować. Zaprawa ognioodporna jest wykorzystywana przy budowie grilli ogrodowych, murowaniu kominków oraz otwartych palenisk. Zaprawa ognioodporna powstaje z odpowiednio dobranych składników o różnych frakcjach ziarnowych, dobranych tak, aby zapewnić odpowiednią ognioodporność.

Jest ona bardzo prosta do przygotowania i niezwykle trwała. Bardzo mocno chwyta dzięki dobrej przyczepności do podłoża, dzięki czemu kamienie, cegły i inne materiały tego typu bardzo trwale będą do siebie przylegać. Zaprawę ognioodporną można nanosić na podłoże kielnią, praca z tym materiałem jest dokładnie taka jak z tradycyjną zaprawą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.